Equiparació de nivell a l’MECES de les Enginyeries Tècniques en Informàtica.

El passat 24 d’abril de 2015 a Consell de Ministres es van aprovar resolucions que posen fi a el procediment d’equiparació, pel qual es reconeix la correspondència dels títols oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria en Informàtica a el corresponent nivell de el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior […]

» Llegeix més

Certificat de Sol·licitud de Correspondència a nivell MECES i EQF

Índex Quin és el nivell de correspondència del MECES? Com es pot acreditar el nivell de correspondència? Què és el certificat de correspondència? Per a què serveix el certificat de correspondència? Com se sol·licita? Com es poden resoldre problemes relacionats amb la recopilació de certificats? On pot trobar-se el nombre de l’Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials? Què és l’EQF? […]

» Llegeix més

CNC recomana limitar les funcions dels col·legis oficials

La Comissió Nacional de la Competència sol·licita que el funcionament dels col·legis professionals sigui limitat, en primer lloc, el TNC insta els Col·legis Professionals a revisar les seves normes internes de funcionament (Estatuts, Codis de Procediment, Reglament Intern i altres normes internes de funcionament) per adaptar-les al nou marc normatiu i evitar elements que puguin restringir la competència en els […]

» Llegeix més