Comissió de Peritatge Informàtic

La Comissió de Peritatge Informàtic és un òrgan consultiu de la Junta COETIIB. Tant el seu Reglament com els membres que la componen s’han actualitzat en 2021 (acords de Junta ordinària 20210331 i 20210611, respectivament).

Aquesta Comissió té per objectiu vetllar per l’adequat exercici professional en l’àmbit del peritatge informàtic, tant judicial com de part, atendre les peticions dels diferents actors implicats i gestionar les llistes de perits informàtics titulars que es remeten als Jutjats de les Illes Balears.

Actualment, la Comissió de Peritatges està formada pels següents membres:

CàrrecNúmNom
President54Juan Leocadio Gámez Brocal
Vicepresident i Secretari39Hossain Mimón Hamed

En el desenvolupament de les seves activitats, la Comissió de Peritatges ha ofert la presentació titulada “L’evidència digital en els processos judicials” al ICAIB en format webinar, sent valorat molt positivament per totes dues institucions i per altres Col·legis Professionals d’Enginyeria Tècnica en Informàtica.

Tant la Junta COETIIB com la pròpia Comissió de Peritatges agraeix la col·laboració d’altres Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica, en particular del CPITIA, el reglament del qual ha servit com a base de desenvolupament de l’acordat pel COETIIB.