Pagar Quota Anual

Existeixen diverses maneres de realitzar el pagament de la quota anual:

  1. Autoritzar pago quotes des de la fitxa col·legial
  2. Ingrés bancari, indicant Quota del col·legiat núm el que corresponda com a concepte, en el compte de Caixa d’Enginyers número:
    ES73 3025 0019 3914 0000 0289 
       L’ideal seria un pagament anual planificat des del banc a primers de març
  3. Per PayPal