Col·legiació

DADES BÀSIQUES

Nom
Primer Cognom
Segon Cognom
Gènere
DNI
Correu Electrònic
Telèfon Mòbil
Telèfon Fix
Idioma
Titol

S’ha d’adjuntar pdf del títol, obtingut d’una de les següents formes:

 • Escanejat per totes dues cares
 • Concedir permís de visualització des de ministeri d’educació, realitzant els següents passos:
  1. Entrar a la web del Ministeri d’Educació
  2. Consulta de Títols Universitaris Oficials
  3. Accés al servei online
  4. Accés sol·licitud
  5. Afegir autorització
  6. Autoritzar un mínim d’una setmana
  7. Marcar el títol
  8. Baixar pdf generat
  9. Pujar-lo a aquesta web
Adreça
Codi Postal
Localitat

DADES OPCIONALS PUBLICABLES EN LA WEB

Correu Electrònic
Adreça
Codi Postal
Localitat
Telèfon
Web

DADES DE PAGAMENT

Tipus d’alta
Mètodes de pagament
 • Ingressar en el compte ES73 3025 0019 3914 0000 0289 de la Caixa de Enginyers, indicant l’DNI en el concepte.
 • Paypal
Domiciliació quotes futures Emplenar