Facultatiu/va tècnic/a TIC per administració de sistemes

  • Lloc de treball
   • Facultatiu/va tècnic/a TIC per administració de sistemes
  • Perfil
   • Nacionalitat espanyola o alguna altra d’acord amb l’article 57 de l’E.B.E.P.
   • Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
   • Estar en possessió de la titulació d’Enginyeria Tècnica, Diplomatura, Grau d’Enginyeria Informàtica o titulació equivalent.
   • Coneixements de català, nivell mínim B2.
   • Valorem la capacitat de treballar en equip, la capacitat d’autoaprenentatge i ràpida adaptabilitat al nou entorn.
  • Avantatges
   • Contracte temporal, per a substitució de persona treballadora o per a cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva.
   • Grup de classificació B
   • Jornada completa
   • Horari de dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h
   • Règim flexible d’entrada i sortida
   • Unir-te a una empresa innovadora on podràs adquirir una valuosa experiència laboral
   • Un grup de treball multidisciplinar i cohesionat
   • Formació continua en l’àmbit tecnològic
   • Horari flexible
   • 28 dies de vacances (22 més 6 dies de lliure disposició)
   • Facilitats per la conciliació de la vida laboral i familiar
  • Tipus de contracte
   • Interinitat
  • Horari
   • Dilluns a divendres de 8:00h a 15:00
  • Centre de treball
   • ParcBit
  • Termini
   • Fins al 25/07/2022
.