Facultatiu tècnic

  • Lloc de treball
   • Facultatiu tècnic a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions
  • Perfil
   • Titulació d’Enginyeria Tècnica Informàtica, Diplomatura en Informàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica o titulació equivalent.
   • Coneixements de català, nivell mínim B2.
  • Adventages
   • El treballador s’integrarà dins l’equip de l’àrea de Govern Digital on realitzarà tasques d’anàlisis, desenvolupament i suport a la implantació d’aplicacions informàtiques relacionades amb l’àmbit de l’Administració Electrònica. Es tracta d’aplicacions estratègiques dins l’administració que es troben implantades al Govern de les Illes Balears i a altres administracions de les Illes Balears. Actualment es desenvolupen aplicacions com el Registre Electrònic, la plataforma de signatura electrònica Portafib, la Carpeta Ciutadana, aplicació de digitalització i còpia autèntica DIGITALIB,… Podeu trobar més informació a sobre aquests projectes podeu accedir a https://github.com/GovernIB.
  • Tipus de contracte
   • Interí
  • Centre de treball
   • Parc Bit
  • Termini
   • Fins el 26/01/2022
.