Equiparació de nivell a l’MECES de les Enginyeries Tècniques en Informàtica.

El passat 24 d’abril de 2015 a Consell de Ministres es van aprovar resolucions que posen fi a el procediment d’equiparació, pel qual es reconeix la correspondència dels títols oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria en Informàtica a el corresponent nivell de el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), nivell 2 per als títols d’enginyeria tècnica i nivell 3 per al d’enginyeria.

Queda publicat al BOE núm. 112, de 11 de maig de 2015:

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de …

TítolNivell de l’MECESPàgines BOE
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes240799-40802 
Enginyer en Informàtica340803-40806 
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió240807-40810 

Des del COETIIB agraïm a l’CONCITI la seva tasca pels objectius aconseguits:

També ens sumem als agraïments donats pel CONCITI.