Nadal Comparini, guanyador del concurs de TFG

Nadal Comparini Bauzá ha estat declarat guanyador del primer concurs de Treballs Final del Grau en Enginyeria en Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, organitzat pels Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics en Informàtica (COETIIB) i d’Enginyeria en Informàtica (COEIIB). El seu treball, amb el títol “Análisis de expresiones faciales mediante técnicas de Deep Learning“, ha estat tutoritzat pel Dr. […]

» Llegeix més

Tècnic o Tècnica de Suport

Lloc Tècnic o Tècnica de Suport a la investigació per a la realització del project «eVIHA, PRAN» Perfil Tenir el títol de grau o llicenciatura en Informàtica o afí. Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l’article 57 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) es permeti l’accés a l’ocupació pública. […]

» Llegeix més