Estatuts

ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS EN INFORMÀTICA DE LES ILLES BALEARS BOIB Núm. 177 de 24 de Novembre de 2005 y BOIB Núm. 148, 8 d’Octubre de 2015 TÍTOL I. Disposicions Generals Article 1.- Denominació La denominació és Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears Article 2.- Naturalesa Jurídica. El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica […]

» Llegeix més

Códi Deontològic

Codi Ètic i Deontològic per a Enginyers Tècnics en Informàtica 0. Preàmbul El COETIIB conscient de la importància de la Informàtica en tots els àmbits de la societat, i a tenor del que està establert en els seus estatuts, ha volgut desenvolupar aquest codi, per a garantir, que els/les Enginyers Tècnics en Informàtica col·legiats, utilitzaran bones maneres i s’obligaran a […]

» Llegeix més

Nous membres en la Junta

El passat set de juliol, Don Juan Leocadio Gámez Brocal, col·legiat número54, va ser nomenat, per unanimitat, Secretari de l’COETIIB, després de la renúncia prèvia de el fins llavors titular de l’càrrec, Don Juan José Cardona Alfonseca. Juan José es mantindrà en el càrrec de Tresorer per poder focalitzar-millor en el lloc. Aquest mateix mes de juliol, en concret el […]

» Llegeix més