Acta 11/2013. Reunió de la junta ordinària de govern.

Data: 28/11/2013 a las 19:30 horas Lloc: No presencial Assistents: Càrrec Num. Col·legiat Nom Va assistir? Tipus Degà 20 Francisco Javier Chacón González Si Hangout Vicedegà 22 Lorenzo Bauza Fischer Si Hangout Secretari i Tresorer 17 Juan José Cardona Alfonseca Si Hangout Vocal 7 Sebastià Matas Riera No Vocal 36 Pere Antoni Perelló López No Vocal 37 Simón Genestra Amengual […]

» Llegeix més

Acta 09/2012. Reunió de la junta ordinària de govern.

Data: 08/11/2012 a les 19:30 hores Lloc Bar en Ocimax. Assistents: Càrreg Num. Col·legiat Nom Decano 20 Francisco Javier Chacón González Secretario 17 Juan José Cardona Alfonseca Tesorero 17 Juan José Cardona Alfonseca Vocal 37 Simón Genestra Amengual Vocal 36 Pere Antoni Perelló López   Proposta de d’Ordre del dia. Reunits en junta ordinària es van tractar els següents punts: Preparació […]

» Llegeix més