Informe de la situació econòmica de l’COETIIB a 9 d’agost de 2012

El CONCITI, va enviar el passat mes d’abril següent correu a totes les col·legis: Estimados Colegios: A fin de ejecutar los acuerdos adoptados en la última asamblea, adjunto remito la solicitud del número de colegiados a la fecha de cada colegio, que deberá remitirse a esta tesorería a la mayor brevedad posible. Se prepararán las cartas de pago a fines […]

» Llegeix més

Memòria Anual 2011

En compliment Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col · legis Professionals adjunt informació memòria anual. 1.Despeses de personal a. Degà: (Pere Bonnin) ………………………………… : 0,00 € b. Vicedegà: () ……………………………………… .: 0,00 € c. Tresorer () …………………………………………: 0,00 € d. Secretari: () ……………………………………….: 0,00 € e. Vocals () …………………………………………..: 0,00 € 2.Cuotas: No s’ha realitzat cap cobrament de […]

» Llegeix més