Llei de Serveis Professionals

Des del COETIIB donem suport a les iniciatives preses tant des del CONCITI (Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica Informàtica), com el CCII (Consell General de Col·legis Professionals en Informàtica), com CPITIA (Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics en Informàtica d’Andalusia). Totes elles tenen un objectiu clar i únic: la professionalització de les enginyeries en Informàtica sota el marc regulatori que […]

» Llegeix més

Admesa a tràmit regulació de la professió

Gràcies a la petició realitzada per l’actual degà del col · legi andalús, s’ha elevat a la comissió d’educació del congrés per al seu estudi i possible votació. El COETIIB mostra el seu suport a l’esmentada iniciativa, però per descomptat no està d’acord en la valoració que es realitza de la tasca de la representació nacional en el document de […]

» Llegeix més

Greuge comparatiu a Enginyeria Tècnica Informàtica

Comunicat de la comunitat professional, acadèmica i educativa sobre el tracte a les Enginyeries en  Informàtica Després de les aparicions en diferents mitjans d’un suposat esborrany de l’articulat del Projecte de Llei de Serveis Professionals i en vista de que les professions d’Enginyeria Tècnica Informàtica i Enginyeria Informàtica poden quedar fora del reconeixement professional que mereixen després de més de 25 […]

» Llegeix més

Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals

La Junta de Govern del CONCITI, després reunió extraordinària del passat 5 de gener, amb motiu del coneixement de les línies mestres de l’Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals elaborat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat vol manifestar: Que este Consejo General es consciente y está preocupado por la actual situación de la Ingeniería Técnica en Informática en nuestro país. Que […]

» Llegeix més

CNC recomana limitar les funcions dels col·legis oficials

La Comissió Nacional de la Competència sol·licita que el funcionament dels col·legis professionals sigui limitat, en primer lloc, el TNC insta els Col·legis Professionals a revisar les seves normes internes de funcionament (Estatuts, Codis de Procediment, Reglament Intern i altres normes internes de funcionament) per adaptar-les al nou marc normatiu i evitar elements que puguin restringir la competència en els […]

» Llegeix més