Inscripció en llistes de perits judicials

L’activitat com a perit en l’àmbit de les enginyeries és un acte propi de cada enginyeria tècnica en la seva respectiva especialitat, en virtut de l’article segon, epígraf c) de la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics. Entre aquestes atribucions, trobem la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, […]

» Llegeix més

Equiparació de nivell a l’MECES de les Enginyeries Tècniques en Informàtica.

El passat 24 d’abril de 2015 a Consell de Ministres es van aprovar resolucions que posen fi a el procediment d’equiparació, pel qual es reconeix la correspondència dels títols oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria en Informàtica a el corresponent nivell de el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior […]

» Llegeix més

Certificat de Sol·licitud de Correspondència a nivell MECES i EQF

Índex Quin és el nivell de correspondència del MECES? Com es pot acreditar el nivell de correspondència? Què és el certificat de correspondència? Per a què serveix el certificat de correspondència? Com se sol·licita? Com es poden resoldre problemes relacionats amb la recopilació de certificats? On pot trobar-se el nombre de l’Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials? Què és l’EQF? […]

» Llegeix més