Tècnic/a Superior TIC Turisme.

Lloc de treball Tècnic/a Superior TIC Turisme Perfil Llicenciat/da en Informàtica, Grau d’Enginyeria en Informàtica o titulació equivalent. Coneixements de català, nivell mínim B2. S’empraran, entre altres, algunes de les següents tecnologies i/o llenguatges de programació: JavaScript ES6, Node.js, React i React Native. Dins l’equip s’aplica una metodologia de feina basada en AGILE. Responsabilitats La persona treballadora s’integrarà dins l’equip […]

» Llegeix més

Facultatiu tècnic

Lloc de treball Facultatiu tècnic a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions Perfil Titulació d’Enginyeria Tècnica Informàtica, Diplomatura en Informàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica o titulació equivalent. Coneixements de català, nivell mínim B2. Adventages El treballador s’integrarà dins l’equip de l’àrea de Govern Digital on realitzarà tasques d’anàlisis, desenvolupament i suport a la implantació d’aplicacions informàtiques relacionades amb l’àmbit […]

» Llegeix més

Autònom per a desenvolupament web.

Lloc de treball Autònom per a desenvolupament web Perfil Persona amb els coneixements necessaris, ganes d’aprendre i de treballar, de realitzar o només el projecte i la web i/o també el manteniment periòdic i/o també la resolució d’incidències puntuals. Preferiblement autònom que emeti pressupost (pot ser una part fixa i una altra variable, indicant la forma de pagament) i després […]

» Llegeix més

Concurs d’idees per a la nova imatge corporativa i identitat visual del CONCITI

Fins al 20 de febrer de 2021. aquesta obert del termini de presentació d’idees, per a la nova imatge corporativa del CONCITI. Aquesta dotat amb un primer premi de 500 € i un diploma acreditatiu per al segon. Les bases del concurs estan en la pròpia web del CONCITI. La documentació ha de remetre’s a la seu de CONCITI en Pº de les Delícies 30; 2a […]

» Llegeix més

Tècnic o Tècnica de Suport

Lloc Tècnic o Tècnica de Suport a la investigació per a la realització del project «eVIHA, PRAN» Perfil Tenir el títol de grau o llicenciatura en Informàtica o afí. Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l’article 57 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) es permeti l’accés a l’ocupació pública. […]

» Llegeix més